Övriga bundna fonder

Reservfonder, fonder som anges i bolagsordningen samt övriga fonder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa