Grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen

I statistiken över yrkesutbildning avses med grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen utbildning vars syfte är att den studerande kan avlägga grundexamen som fristående examen. Grundexamina omfattar 180 studiepoäng, dvs. tre år. Utbildningen kan vara kortare, eftersom personens tidigare kunnande beaktas. Fristående examen kan avläggas utan förberedande utbildning genom att med fristående prov visa de kunskaper och färdigheter som krävs för förvärvande av yrkesskicklighet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I statistiken över yrkesutbildning avses med grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen utbildning med målet att avlägga grundexamen som fristående examen. Alla grundexamina omfattar 120 studieveckor, dvs. tre år. Då examen avläggs som fristående examen kan utbildningen vara kortare, eftersom en persons tidigare kompetens beaktas. Fristående examen kan avläggas utan förberedande utbildning genom att i fristående yrkesprov påvisa de kunskaper och färdigheter som förutsätts för förvärvande av yrkeskunskapen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2018

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa