Övergångsskede

Ett övergångsskede är då en person övergår från ett skede i undervisningen till ett annat så att undervisningens metoder, innehåll, mål eller studieform ändras betydligt, eller då personen övergår från en utbildningsnivå till en annan eller från utbildning till arbetslivet.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa