De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utbildning i övergångsskedet

Förberedande utbildning inför andra stadiet.

Dessa är påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (tionde klass), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning samt från och med den 1 augusti 2022 utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), som kombinerar de tidigare utbildningarna i övergångsskedet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa