De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ungdomsfånge

En ungdomsfånge är en fånge som avtjänar sitt frihetsstraff i ett ungdomsfängelse. Beslut om förordnande till ungdomsfängelse fattas av fängelsedomstol. Ett ungdomsfängelse är antingen en separat anstalt eller en del av en anstalt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 30.9.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa