Olja

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Raffinerigas (1111)
- Gasol, flytgas (1112)
- Industribensin (1121)
- Flygbensin (1123)
- Flygfotogen (1131)-
- Annat fotogen, petroleum (1132)
- Lätt brännolja, tunn eldningsolja (1134)
- Motorbrännolja (1135)
- Andra mellantjocka oljor (1139)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt < 1 % (1141)
- Tung brännolja, tjockolja, svavelhalt > 1 % (1142)
- Andra tjocka oljor (1143)
- Petroleumkoks (1150)
- Retur- och spilloljor (1160)
- Andra oljeprodukter (1190)Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa