Förmögenhetsskatter

Skatter på förmögenhet (klass 4000 i OECD:s skattestatistik) omfattar löpande skatter och skatter av engångsnatur på förmögenhetsanvändning eller -innehav samt skatter på förmögenhetsöverlåtelse. Till förmögenhetsskatter hör skatter på fast egendom eller nettoförmögenhet, skatter på förändringar i förmögenhetsinnehav på grund av arv eller gåva samt skatter på finansiella transaktioner och kapitaltransaktioner: t.ex. arvs- och gåvoskatten, överlåtelseskatten, fastighetsskatten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa