De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Studier på annat sätt än i kursform

Studier på annat sätt än i kursform:

– sker helt eller delvis under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren
– är planerad på förhand
– handledda studier i samband med arbetsuppgifter
– kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarig övergång till andra uppgifter och studiebesök
– deltagande i inlärningssyfte i konferenser, mässor eller föreläsningar
– inlärningen sker i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar
– självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa