De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Läroanstalt inom skolväsendet

Till läroanstalter inom skolväsendet räknas i regel de läroanstalter vilkas verksamhet regleras av någon författning som gäller undervisningsverksamhet eller vilkas verksamhet kan jämställas med verksamheten vid läroanstalter där undervisningen bygger på författningar.

Basindelningen av läroanstalter inom skolväsendet är:
- Allmänbildande läroanstalter
- Yrkesläroanstalter
- Högskolor
- Andra läroanstalter inom skolväsendet.

Definitionen bygger på Statistikcentralens klassificering av läroanstalter - Oppilaitosluokitus ja -luettelo 1995. Helsingfors: Statistikcentralen, 1996. Utbildning, 1996, 3)Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.1998

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa