Deltidsstuderande

I statistiken över universitets- och högskoleutbildning bygger definitionen av heltids- och deltidsstuderande på antalet avlagda studieveckor. Uppgiften om avlagda studieveckor bygger på Statistikcentralens uppgifter om studieveckor det föregående året. Uppgifterna om studieveckor samlas in av samtliga universitet och yrkeshögskolor. Studerande som avlagt 20 studieveckor eller mer under läsåret klassificeras som heltidsstuderande och de som avlagt mindre än 20 studieveckor klassificeras som deltidsstuderande. Alla som är anmälda som frånvarande klassificeras som deltidsstuderande.

För dem som studerar sitt första år finns det inte ännu någon uppgift om antalet studieveckor och de betraktas därför som heltidsstuderande under detta läsår. På grund av studiernas natur beskriver inte uppgifterna om studieveckor gällande fortsättningsstuderande (licentiat-, doktors-, specialläkar-, specialveterinärs- och specialtandläkarstuderande samt fortsättningsstuderande vid yrkeshögskolorna) om studierna sker på heltid eller deltid. Då det kalkylerade antalet heltids- och deltidsstuderande beräknas betraktas fortsättningsstuderande som deltidsstuderande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

I statistiken över universitets- och högskoleutbildning bygger definitionen av heltids- och deltidsstuderande på antalet avlagda studieveckor. Uppgiften om avlagda studieveckor bygger på Statistikcentralens uppgifter om studieveckor det föregående året. Uppgifterna om studieveckor samlas in av samtliga universitet och yrkeshögskolor. Studerande som avlagt 20 studieveckor eller mer under läsåret klassificeras som heltidsstuderande och de som avlagt mindre än 20 studieveckor klassificeras som deltidsstuderande. Alla som är anmälda som frånvarande klassificeras som deltidsstuderande.

För dem som studerar sitt första år finns det inte ännu någon uppgift om antalet studieveckor och de betraktas därför som heltidsstuderande under detta läsår. På grund av studiernas natur beskriver inte uppgifterna om studieveckor gällande fortsättningsstuderande (licentiat-, doktors-, specialläkar-, specialveterinärs- och specialtandläkarstuderande samt fortsättningsstuderande vid yrkeshögskolorna) om studierna sker på heltid eller deltid. Då det kalkylerade antalet heltids- och deltidsstuderande beräknas betraktas fortsättningsstuderande som deltidsstuderande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2003 - 31.12.2004

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa