De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kompetensutveckling i företag

Med kompetensutveckling i företag avses sådan utveckling av personalens kunnande som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som helt eller delvis sker under arbetstid.

Utvecklingen av personalens kunnande kan ske som studier i kursform eller på något annat sätt än i kursform.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa