Huvudsyssla

En huvudsyssla är en sysselsatts enda eller huvudsakliga arbete. Om den sysselsatta har flera arbeten, är huvudsysslan den som personen använder mest tid till. En särskiljning av huvudsyssla och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen uppgift.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En huvudsyssla är den sysselsattas enda eller huvudsakliga förvärvsarbete. Om den sysselsatta har flera jobb, är huvudsysslan oftast det arbete som man använder mest tid till eller får mest inkomster från. Definieringen av huvud- och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen utsago.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa