Daghemsverksamhet

Ett daghem är ett verksamhetsställe som tillhandahåller småbarnspedagogik, och där behörig personal ansvarar för småbarnspedagogiken. Daghemsverksamhet är småbarnspedagogisk verksamhet på ett daghemStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa