Dagarbete

Dagarbete innebär arbete där arbetstiden börjar och slutar mellan klockan 6.00 och 18.00.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa