De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Familjetyp

Familjerna indelas i följande typer:
- gift par utan barn
- sambor utan barn
- gift par med barn
- sambor med barn
- registrerat par, män, utan barn
- registrerat par, män, med barn
- registrerat par, kvinnor, utan barn
- registrerat par, kvinnor, med barn
- mor och barn
- far och barn

Gift eller samboende par utan barn avser ett par som aldrig har haft barn eller vars barn inte längre bor med föräldrarna. "Äkta par och sambor med barn" omfattar förutom par med gemensamma barn också par med barn som inte är gemensamma.
Registrerade parförhållanden har för att integritetsskyddet skall upprätthållas klassificerats tillsammans med äktenskap i de kommunvisa tabellerna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.3.2002 - 28.2.2017

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Familjerna indelas i följande typer:
- gift par utan barn, tvåkönade par
- gift par utan barn, enkönade par
- sambor utan barn, tvåkönade par
- gift par med barn, tvåkönade par
- gift par med barn, enkönade par
- sambor med barn, tvåkönade par
- sambor med gemensamma barn, kvinnliga par (biologisk mor och fastställd mor)
- registrerat par, män, utan barn
- registrerat par, män, med barn
- registrerat par, kvinnor, utan barn
- registrerat par, kvinnor, med barn
- mor och barn
- far och barn

Gift eller samboende par utan barn avser ett par som aldrig har haft barn eller vars barn inte längre bor med föräldrarna. ”Äkta par och sambor med barn” omfattar förutom par med gemensamma barn också par med barn som inte är gemensamma.

Äktenskap och samobor där makarna är av samma kön och personer i registrerat partnerskap har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med äktenskap och sambor där makarna är av olika kön.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Familjerna indelas i följande typer:
- gift par utan barn, tvåkönade par
- gift par utan barn, enkönade par
- sambor utan barn, tvåkönade par
- gift par med barn, tvåkönade par
- gift par med barn, enkönade par
- sambor med barn, tvåkönade par
- registrerat par, män, utan barn
- registrerat par, män, med barn
- registrerat par, kvinnor, utan barn
- registrerat par, kvinnor, med barn
- mor och barn
- far och barn

Gift eller samboende par utan barn avser ett par som aldrig har haft barn eller vars barn inte längre bor med föräldrarna. ”Äkta par och sambor med barn” omfattar förutom par med gemensamma barn också par med barn som inte är gemensamma.

Äktenskap där makarna är av samma kön och personer i registrerat partnerskap har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med äktenskap där makarna är av olika kön.Defintionens giltighetstid

  • 1.3.2017 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa