Dold brottslighet

Brott som inte kommer till polisens kännedom och som därför inte registreras som brott.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Brott som inte kommer till polisens kännedom och som därför inte registreras som brott.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa