De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Råvaruekvivalent (RME)

Råvaruekvivalenten (RME, Raw Material Equivalents) innehåller utöver den exporterade eller importerade mängden material också de direkta inflöden som behövs för att producera den exporterade eller importerade mängden material.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa