De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Råvaruinsatser (RMI)

Råvaruinsatser (RMI, Raw Material Input) beräknas genom att till de direkta inhemska inflödena lägga till de råvaror och förädlingsprodukter som importerats, och vid beräkningen beaktas också de insatser som behövts för att producera den importerade materialmängden.

RMI = DE + IMPrmeStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa