Registerkorrigering (korrigeringsökning)

Registerkorrigering innebär att uppgifter om personens hemvist ändras i befolkningsdatasystemet på så sätt att ändringen av uppgifterna inte omfattar personens verkliga flyttning. I allmänhet har flyttningen skett för mycket länge sedan, varför det inte är rationell att ändra uppgifterna med en flyttningsanmälan eller man vet att personen någon gång flyttat, men uppgifter om inflyttningshemvist inte erhållits och personen har räknats tillhöra den frånvarande befolkningen.

Då man på detta sätt inverkar på befolkningen inom området med en ökning, är det frågan om en ökningskorrigering. Då man inom området påverkar med en minskning, är det frågan om en avskrivningskorrigering. Skillnaden mellan ökningskorrigering och avskrivningskorrigering kallas registerkorrigering eller netto av registerkorrigering.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa