De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Resursproduktivitet (RP)

Resursproduktiviteten (RP, Resource Productivity) beräknas som förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den inhemska materialkonsumtionen. Den visar hur effektivt naturresurserna utnyttjas i förhållande till bruttonationalprodukten. Resursproduktiviteten är en av EU:s mätare för hållbar utveckling.

RP = BKT/DMCStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa