Brottspåföljdsverket

Brottspåföljdsverket är ett centralt ämbetsverk som hör till justitieministeriets förvaltningsområde, med ansvar för att leda och utveckla verkställigheten av samhällspåföljderna och fängelsestraffen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa