De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Miljöräkenskaper (SEEA)

Miljöräkenskaperna (SEEA, System of Integrated Environmental and Economic Accounting) är en systematisk beskrivning av förhållandet mellan miljö och ekonomi. Räkenskaperna består av konton och balansräkningar, med vilka man beskriver förbrukningsvolymerna av naturresurser, belastningen av användningen av naturresurser samt ekonomin och affärsverksamheten inom miljövården. Statistiken över miljöräkenskaperna har sammanställts inom ramen för nationalräkenskaperna, med iakttagande av dess centrala särdrag, såsom näringsgrens- och sektorindelningen samt hemvistsprincipen för de ekonomiska enheterna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa