De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Checkkrediter (kontokrediter)

Kontokrediter/checkkrediter (inte av skuldebrevstyp) omfattar alla debetsaldon i slutet av kvartalet på konton med kredit. Det sammanlagda kreditbeloppet ska rapporteras, oavsett om det ligger inom eller utanför de begränsningar avseende det revolverande lånets och kreditlimitens storlek eller löptid som långivaren och låntagaren avtalat om, ifall överskridningen inte har bokförts bland övriga tillgångar/övrig utlåning i uppgiftslämnarens system.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Periodens totala slutsaldo för utnyttjade kreditlimiter på depositionskonton med kredit som beviljats av monetära finansinstitut. Inkluderar inte olovlig överskridning av avtalade kreditlimiter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa