Bisyssla

Arbete som en löntagare eller företagare utför vid sidan av huvudsysslan. Bisyssla är det arbete som personen använder mindre tid till jämfört med huvudsysslan. En särskiljning av huvudsyssla och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen uppgift.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Arbete som en löntagare eller företagare utför vid sidan om huvudsysslan. Definieringen av huvud- och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen utsago. Oftast är bisysslan det arbete som man använder mindre tid till eller får mindre inkomster från jämfört med huvudsysslan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1976 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa