Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa