Direkt förhållande

Med direkt förhållande avses i koncernregistret ett direkt ägar- och/eller kontrollförhållande mellan två koncernföretag. Jfr. koncernförhållande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa