Direkta skuldebrevslån

Det icke återbetalade beloppet av direkta skuldebrevslån som finansinstitut beviljat av sina inlånade tillgångar (eller försäkringsanstalter ur sina försäkringsfonder) eller av egna tillgångar. Direkta skuldebrev omfattar även lån som beviljats av inrättningar som övervakas av Pensionsskyddscentralen. Till direkta skuldebrev räknas även räntestödslån. För försäkringsanstalternas del ingår utöver frivillig utlåning även återlåning till arbetsgivare eller försäkringstagare.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa