Försörjningskvot (ekonomisk)

Den ekonomiska försörjningskvoten beskriver det sammanräknade antalet arbetslösa och personer utanför arbetskraften i förhållande till antalet sysselsatta.
I sysselsättningsstatistiken beräknas hur många arbetslösa och personer utanför arbetskraften det finns per hundra sysselsatta.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Befolkningsstrukturen mäts med den s.k. ekonomiska försörjningskvoten, där man räknar hur många personer utanför arbetskraften och arbetslösa det finns per en sysselsatt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1987 - 19.12.2022

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa