Skatter på varor och tjänster

Skatter på varor och tjänster (klass 5000 i OECD:s skattestatistik) omfattar alla skatter och avgifter som påförs för produktion, tillvaratagande, försäljning, transport, leasing eller distribution av förnödenheter samt för användning av förnödenheter eller utövande av verksamheter, t.ex. mervärdesskatten, alkoholaccisen, bilskatten, fordonsskatten, avfallsskatten.

Belopp som EU uppbär från medlemsstaterna som EU:s egna medel från mervärdesskatt räknas i OECD:s skattestatistik till medlemsstaternas mervärdesskatt. I nationalräkenskaperna upptas dessa belopp som en skatt till EU.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa