Industriavfall

Produktionsavfall från industriell verksamhet. Till industriavfall räknas ibland även avfall från energiproduktion samt avfall från mineralbrytning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa