Företag för varutransport på väg

Vägtransportföretag som erbjuder och utför varutransporttjänster, vars huvudsakliga verksamhet inom vägtransportområdet, enligt förädlingsvärdet, är varutransport på väg.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa