Statistikår

Ett statistikår är det kalenderår som statistiken gäller.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Närbegrepp


Jaa