Order

Ett avtal med vilket leverantören förbinder sig att i framtiden leverera den överenskomna varan eller tjänster till överenskommet pris.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa