Kontofordan

Kreditbeståndet omfattar krediter som i allmänhet styrks med ett skuldebrev.
Kontofordringar hos t.ex. arbetsgivarföretag eller fastighetsbolag som hör till koncernen räknas inte med i kreditbeståndet.
Om det upprättas ett skuldebrev över en kontofordran ingår det emellertid i kreditbeståndet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa