Begrepp
Aktivitet


Något som noterats i tidsdagboken och senare kodats som en viss aktivitet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa