Domslutets huvudbrottsrubrik

Huvudbrott i domen är ett framställningssätt som tillämpas i statistiken. Utgående från detta beskrivs varje åtalad, dömd eller bötfälld genom strafföreläggande oftast enligt det grövsta brottet i avgörandet som medför den strängaste straffarten.

Huvudbrottet definieras närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa