Dolda importflöden

Dolda importflöden (Hidden Flows of Imports) består av de direkta inflöden och de dolda flöden som använts för framställning av importprodukter i utlandet och som inte syns i vikten på importerade råvaror och produkter. Dolda importflöden beräknas i allmänhet med hjälp av råvaru- eller produktgruppsspecifika koefficienter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa