Relativt sysselsättningstal

Andelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. I sysselsättningsstatistiken beräknas det relativa sysselsättningstalet utgående från befolkningen i åldern 18–64 år.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Det relativa sysselsättningstalet är procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Procentandelen sysselsatta av befolkningen i samma ålder. Det relativa sysselsättningstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-64-åriga sysselsatta av befolkningen i samma ålder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.1.2023

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa