Arbetsplatser i företag för vilka ansökts om företagssanering

Antalet arbetsplatser i företag för vilka det ansökts om företagssanering under kalenderåret. Om antalet anställda är okänt, antas att antalet anställda är 1.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa