De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Arbetsdagskorrigerad serie

I en arbetsdagskorrigerad serie har man beaktat de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Arbetsdagskorrigerade uppgifter publiceras gällande näringsgrenar där variationen i antalet arbetsdagar har stor inverkan på tidsserien. Jämfört med handelsdagskorrigering beaktar arbetsdagskorrigering inte inverkan av olika veckodagar (dvs. det görs ingen separat uppskattning av inverkan av antalet fredagar).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa