Begrepp
Arbetsnärvarograd


Den procentuella andelen personer i arbete i relation till det totala antalet sysselsatta.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa