Begrepp
Arbetsmånader


Med arbetsmånader avses en persons sammanlagda arbetsmånader under året. Uppgifterna om arbetsmånader baserar sig på olika register.
Fr.o.m. år 2005 har arbetsmånaderna beräknats utgående från antalet arbetsdagar. En arbetsmånad motsvarar nödvändigtvis inte sysselsättning under en hel månad, utan t.ex. 15–44 arbetsdagar under ett år motsvarar en arbetsmånad och 45–74 arbetsdagar två arbetsmånader. Vilken månad arbetsdagarna tjänas in inverkar inte på antalet arbetsmånader.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)
 • Med arbetsmånader avses en persons sammanlagda arbetsmånader under året. Uppgifterna om arbetsmånader baserar sig på olika register.  Statistikgrenar där definitionen förekommer

  Ämnesområde

  Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

  Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Jaa