De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Relativt arbetslöshetstal

Andelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. I sysselsättningsstatistiken beräknas det relativa arbetslöshetstalet utgående från arbetskraften i åldern 18–64 år.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Det relativa arbetslöshetstalet är procentandelen arbetslösa av arbetskraften i samma ålder, dvs. av sysselsatta och arbetslösa. Det relativa arbetslöshetstalet för hela befolkningen räknas som procentandelen 15-74-åriga arbetslösa av arbetskraften i samma ålder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1959 - 31.1.2023

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa