Relativt arbetskraftstal

Procentandelen personer som hör till arbetskraften av befolkningen i samma ålder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa