Indexet för industrins orderingång

Värdeindex för de varor och tjänster som är avsedda att produceras på arbets-ställen i Finland och som levereras antingen till Finland eller för export.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa