Ny bolånetagare

Som ny bolånetagare definieras en person, som inte vid utgången av året före undersökningsåret hade bostadsskuld, men har det under undersökningsåret. Till bostadsskulder räknas också ombyggnadslån, vilket innebär att nya krediter inte nödvändigtvis används för anskaffning av bostad.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa