De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Nytt hyresförhållande

Med ett nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts under statistikåret.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 28.9.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Med nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts högst sex månader före statistikföringsperioden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Med nytt hyresförhållande avses ett hyresförhållande som har inletts högst 12 månader före statistikföringsmånaden.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 28.9.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa