Begrepp
Alternativt bränsle/drivmedel


Drivmedel av annan typ än konventionella bränslen, bensin och diesel.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa