Direkta utbildningskostnader

Till direkta utbildningskostnader räknas arvoden och avgifter till utomstående utbildningsanordnare, deltagarnas resekostnader, kost och logi samt dagtraktamenten, utbildarnas lönekostnader m.m. samt lokal-, redskaps- och materialkostnader.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa