Den som anför besvär

Den finska termen "valittaja" betyder "den som anför besvär" och används om ändringssökanden då fullföljdsmedlet är besvär. I Finland används "klagande" i betydelsen "den som anför klagomål" hos en myndighet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa